محصولات

سیم های هسته دار

پودرهای گرانوله ریخته گری و عایق

پودرهای ریخته گری برای اسلب، بیلت، بلوم
و Beam Blank، همچنین پودرهای پوششی توندیش و پودرهای ملاقه به صورت گرانول و میکس با کیفیت بالا تولید می شوند.

دستگاه تزریق سیم

دستگاه تزریق سیم بر اساس درخواست مشتری به صورت 2-4-6 رشته طراحی شده است.

دستگاه تغذیه پودر ریخته گری

دستگاه تغذیه اتوماتیک یوبر قابلیت بهبود مصرف را دارد
پودرها و همچنین بهبود کیفیت فولاد و عملیات ریخته گری.